👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formula åk 5 kapitel 3 Procent

Skapad 2020-01-19 18:15 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Mål för Prima Formula 5 kapitel 3.
Grundskola 5 Matematik
Du kommer genom att arbeta med Prima Formula 5, få möjlighet att träna dina matematiska färdigheter.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Utveckla dina matematiska färdigheter gällande Procent och hur procent hänger ihop med bråkform och decimalform .

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygstegen.

Så här kommer vi att arbeta...

Vi kommer att arbeta med matematik på olika sätt.: eget arbete, kollegialt arbete, gemensamma genomgångar och diskussioner, filmer mm

Detta ska bedömas...

Matrisen är en checklista för matematiska färdigheter efter att ha arbetat med kapitel 3 i Prima Formula 5.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Diagnos 3 årskurs 5

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Förklara samband mellan bråk och procent
Beräkna 10 %, 20 %, 25 %... av det hela
Beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar t.ex. reapriser
Använda strategier vid problemlösning