Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO fysik och teknik. Energi och magnetism

Skapad 2020-01-19 19:13 i Lugnets skola Stockholm Grundskolor
NTA Kretsar kring el
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Detta tema handlar om elektricitet och magnetism. I detta ämnesövergripande tema i fysik och teknik ligger stort fokus på det naturvetenskapliga arbetssättet. Du kommer att få arbeta mycket praktiskt men vi kommer även arbeta med dokumentation.

Innehåll

Mål

Du ska få lära dig om:

 

Fysik

• Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor. 

• Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället. 

• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället. 

• Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet. 

• Olika sätt att hushålla med energi i hemmet. 

 

Teknik

• Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. 

• Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor. 

• Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar. 

 

Vi ska arbeta med:

• Göra enkla elektriska kopplingar.

• Rita enkla kopplingsscheman.

• Ta reda på olika orsaker till att en elektrisk krets inte är sluten.

• Planera och genomföra undersökningar kring elektricitet.

• Dokumentera dina undersökningar och resultat.

• Jämföra olika lamptyper samt olika materials förmåga att leda elektrisk ström.

• Diskutera elanvändningen i världen och hur olika energikällor påverkar miljön.

• Läsa om hur elektricitet används i hemmet, samhället och naturen och diskutera hur tekniska uppfinningar och vetenskapliga upptäckter betytt för människors levnadsvillkor.

• Bygga en "enkel" ficklampa.

 

Du kommer bli bedömd utifrån din förmåga att:

• Planera, genomföra och dokumentera undersökningar.

• Använda arbetsmaterialet på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

• Delta aktivt i diskussioner och samtal.

• Jämföra egna och andras resultat och resonera om skillnader och likheter.

• Använda fysikaliska begrepp i samtal och dokumentationer.

 

Du får visa dina kunskaper:

• Genom att vara aktiv i arbetet i klassrummet, både i större och mindre grupp.

• Var aktiv och delaktig vid så väl diskussioner, undersökningar och dokumenterande.

• Genom att ta ansvar för ditt eget och vårt gemensamma arbetsmaterial.

• Genom att konstruera en egen ficklampa

• Genom att - på ett korrekt sätt - koppla ihop batterier och lampor.

• Genom ett sluttest

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: