👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekosystem och näringskedjor

Skapad 2020-01-19 19:18 i Tunabergsskolan grundsärskola Uppsala
Grundsärskola 6 – 9 Naturorienterande ämnen
Du kommer att få lära dig om hur viktiga växter, djur och människor är för varandra i en näringskedja. Du kommer att lära dig om innebörden av ekosystem.

Innehåll

Syfte

Att jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen för att förstå hur människor, växter och djur är beroende av varandra.

Du ska få lära dig viktiga ord, begrepp och symboler som beskriver hur ekosystemet och näringskedjor fungerar.

 

Vad ska du lära dig?

 • Känna till vad ett ekosystem är.
 • Känna till hur växter och djur hänger ihop i näringskedjor.
 • Vad producent, konsument, toppkonsument och nedbrytare är för något.
 • Hur påverkas miljön av oss människor. 

 

Hur ska du få lära dig?

Genom att: 

 • Se på filmer 
 • Lyssna till och läsa olika fakta texter.
 • Öva på att göra näringskedjor med ord och bilder.
 • Förklara för andra om olika begrepp
 • Dokumentera i din bok

 

Hur ska det bedömas?

Du visar på lektionerna vad du lärt dig genom:

 

 • Hur aktiv du är då vi ser på filmer, läser tillsammans samt kan återberätta om innehållet.
 • Hur väl du dokumenterar i din skrivbok. 

 • Att du kan förklara och redovisa dina uppgifter för andra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  7-9
 • Ekosystem i närmiljön och hur växter och djur samspelar med varandra och med miljön. Fotosyntes och förbränning.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  E 9

Matriser

NO
Ekosystem och näringskedjor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Information och källor
Eleven kan **medverka** i att hämta information från olika källor och kan ge ett eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **delvis funge­rande** sätt hämta information från olika källor och för då **enkla** och **delvis underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information från olika källor och för då **välutvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om informa­tionens trovärdighet och relevans.
Undersökningar och dokumentation
Eleven kan **medverka** i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett **delvis fungerande** sätt och gör **enkel** dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra under­ sökningar på ett **väl fungerande** sätt och gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet och resultaten.
Ord, begrepp och symboler
Eleven kan använda **några**ämnesspecifika ord, begrepp och symboler när vi pratar om människa, djur och natur. Eleven kan genom olika uttrycksformer ställa en fråga och medverka till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamåls­enligt** sätt när vi pratar om människa, djur och natur. Eleven kan genom olika uttrycksformer ställa egna frågor och ge **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt när vi pratar om människa, djur och natur. Eleven kan genom olika uttrycksformer ställa frågor och ge **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.