Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva

Skapad 2020-01-19 20:39 i Fontinskolan Kungälv
Textskrivning med tillhörande lärandematris.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
I ämnet svenska ingår läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, olika texter, språkbruk, informationssökning och källkritik. I detta område ska vi träna på att skriva texter samt källkritiskt söka information.

Innehåll

Detta ska du få lära dig/repetera:

* Vad en biografi är

* Hur en text är uppbyggd

* Hur man arbetar med meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken och sambandsord

* Hur man varierar sin text

* Olika kortkommandon på datorn

* Informationssökning

* Källkritik

 

Begrepp: biografi, källkritik, informationssökning, inledning, avslutning, variation, skiljetecken, sambandsord

 

Förmågor som du kommer att arbeta med:

Söka information

Värdera källor

Urskilja språkliga strukturer och normer

Anpassa språket

Formulera dig i skrift

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi ser på exempel

Vi använder oss av stödmallar

Vi lär oss av varandra

Vi skriver och bearbetar en egen text

 

Så här ska du få visa dina kunskaper:

Söka information

 

Skriva en egen text

Bearbeta din text

 

Detta kommer att bedömas:

* Hur du deltar i genomgångar och diskussioner

* Hur du genomför dina arbetsuppgifter på lektionstid

* Hur du använder begrepp

* Hur du skriver din text (form och innehåll)

* Hur du bearbetar din text

* Hur du använder dig av källkritik när du söker information

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6

Matriser

Sv SvA
Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rubrik
Jag har en rubrik.
Jag har en passande rubrik.
Jag har en tydlig och passande rubrik.
Inledning
Min text har en inledning.
Min text har en tydlig inledning.
Min text har en tydlig och intressant inledning.
Handling och röd tråd
Jag räknar upp händelser och det går till viss del att förstå texten.
Nästan alla händelser i min text hänger ihop och det går att förstå texten.
Alla händelser i min text hänger ihop och det är enkelt att förstå texten.
Avslutning
Min text har en avslutning.
Min text har en tydlig avslutning.
Min text har en tydlig och personlig avslutning.
Styckeindelning/underrubriker
Jag har minst ett nytt stycke.
Jag har minst tre stycken.
Jag har nya stycken där det passar.
Meningar
Jag skriver korta meningar som går att förstå.
Jag skriver längre meningar som går att förstå.
Jag skriver långa meningar som är enkla att förstå.
Språk
Mina meningar börjar ofta på samma sätt.
Mina meningar börjar på några olika sätt.
Mina meningar börjar på några olika sätt och jag använder många olika ord.
Stor bokstav och skiljetecken
Jag har ganska ofta stor bokstav och rätt skiljetecken.
Jag har nästan alltid stor bokstav och rätt skiljetecken. Jag tänker på stor bokstav även vid namn.
Jag har alltid stor bokstav och rätt skiljetecken. Jag tänker på stor bokstav även vid namn.
Stavning
Jag stavar mer än hälften av orden rätt.
Jag stavar de flesta orden rätt.
Jag stavar alla orden rätt.
Verb
Det finns verb i min text.
Verben i min text står ibland i rätt tidsform.
Verben i min text står oftast i rätt tidsform.
Strategier
Jag läser alltid igenom det jag skrivit innan jag lämnar in och ber också någon annan att läsa om det är möjligt. Jag förbättrar min text med hjälp av tips från någon annan eller om jag upptäcker något själv.
Jag läser igenom det jag skrivit och ber också någon annan att läsa om det är möjligt samt gör någon förbättring innan jag lämnar in det.
Jag läser igenom det jag skrivit och ber också någon annan att läsa om det är möjligt samt gör förbättringar innan jag lämnar in det.
Källor
Jag använder mig av minst en källa och namnger den.
Jag använder mig minst av två olika källor och namnger dem.
Jag använder mig minst av tre olika källor och namnger dem.
Källors trovärdighet
Jag har använt mig av en ganska trovärdig källa.
Jag har mestadels använt mig av trovärdiga källor.
Jag har använt mig av mycket trovärdiga källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: