👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

läsförståelse

Skapad 2020-01-19 21:50 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift, Ml Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande, Ml Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och Centralt innehåll Ml  1-3 Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. Ml  1-3 Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen. Ml  1-3 Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare. Ml  1-3 Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter. Ml  1-3 Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ml  1-3 Kultur och samhälle Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
Grundskola 6 Modersmål
Alla elever ska lära sig läsa, förstå innehållet och budskapet av den skrivna texten. Det är viktigt med att läsa texter för att man lär sig nya saker om livet och omvärlden och man blir bättre i språket.

Innehåll

 -Eleverna får berätta vad de vet om det aktuella ämnet och delge varandra sina erfarenheter före vi börjar läsa. Eleverna ska också få möjlighet att berätta vad de tror att de kommer att få veta och varför de tror det.

Varför ska man läsa ?

- Man får bättre fantasi av att läsa texter.

- Ordförrådet växer.

- Du känner igen dig i det som händer och tänker sedan efter.

Vi ska lära oss att:
- förutspå vad olika texter handlar om
- reda ut vad nya (för oss) ord och uttryck betyder
- sammanfatta det viktigaste i det vi läser
- fundera på vilka inre bilder och upplevelser vi får av det vi läser
- ställa frågor om texterna: finns svaren i texten, mellan raderna eller bortom raderna?

_ Vi ska jobba med synonymer och motsatser/ grammatik.

- Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

- Strategier för att skriva  texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 

 

  

Årskurs 1-6
  E C A
Läsa med flyt
Läsförståelse
Resonera om budskap
 
Uttrycka sig i skrift
Skrivregler
Resonera om modersmål & svenska
 
Samtala
Fråga och framföra åsikter
Berätta
Beskriva & resonera med anknytning till modersmålet
Årskurs 7-9
  E C A
Läsa med flyt
Läsförståelse
Tolka & resonera om budskap
 
Skriva texter
Beskrivningar & berättarstruktur
Anpassa innehåll & språk
Resonera om modersmål & svenska
 
Samtala & diskutera
Fråga & framföra åsikter
Muntliga redogörelser
Resonera med anknytning till modersmålet
Jämföra med Sverige & dra slutsatser
Årskurs 1-6

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Årskurs 7-9

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6