👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Prio åk 7 - Kapitel 4 Bråk och procent

Skapad 2020-01-19 22:11 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Matematik
Tal i bråkform, som till exempel 1/2, 1/4 och 1/8 användes långt innan man började räkna med decimalform. Den romerske kejsaren Augustus krävde till exempel 1/100 när man sålde varor och 1/25 i skatt när man sålde slavar. Under medeltiden blev det vanligt att ange räntor och skatter i hundradelar eller procent. Ju mer procent man lånade, desto mer fick man betala i ränta. I det här kapitlet får du lära dig om tal i bråkform och procentform.

Innehåll

Centralt innehåll:

* Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

* Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer.

* Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

 

Viktiga begrepp:

bråk                    enklaste form

täljare                 procent

nämnare            procentform

bråkform            decimalform

blandad form     andel

likvärdiga bråk   delen

förlänga bråk     det hela

förkorta bråk

 

Undervisning

Undervisningen kommer bestå av genomgångar av varje avsnitt och egen räkning för att klara målen. Lektionerna kommer bestå av gemensamma uppgifter där eleverna får chansen att diskutera med varandra.

Under varje avsnitt väljer du själv om du räknar gröna, blå eller röda uppgifter. Det är bra om du hinner två av färgerna t.ex grön+blå eller blå+röd.

 

Planering

V.5

4.1 Tal i bråkform, 4.2 Jämna bråk

V.6 

4.3 Förlänga och förkorta bråk, 4.4 Addition och subtraktion av bråk

V.7

LOV

V.8

4.5 Multiplikation av bråk

V.9

4.6 Andelen i procentform, 4.7 Beräkna andelen vid förändring

V.10

4.8 Beräkna delen med huvudräkning

V.11 

4.9 Beräkna delen, 4.10 Beräkna det hela, 100%.

V.12 

Repetition

V.13

Repetition samt prov torsdag

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9