👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De tre revolutionerna & första världskriget

Skapad 2020-01-20 07:41 i Torpskolan Lerum
Två revolutioner ledde fram till att folket fick mera makt. De idéer om rättvisa och jämlikhet som fördes fram under de här revolutionerna lever kvar än idag. En tredje revolution var när maskinerna tog över arbete som människor tidigare hade gjort för hand. Det är en av de största förändringarna i människans historia. Revolutionerna var förgrunden till första världskriget som vi kommer att avluta arbetsområdet med.
Grundskola 8 Historia
Två revolutioner ledde fram till att folket fick mera makt. De idéer om rättvisa och jämlikhet som fördes fram under de här revolutionerna lever kvar än idag. En tredje revolution var när maskinerna tog över arbete som människor tidigare hade gjort för hand. Det är en av de största förändringarna i människans historia. Revolutionerna var förgrunden till första världskriget som vi kommer att avluta arbetsområdet med.

Innehåll

Kursplanen i historia i Lgr 11 har det övergripande målet att utveckla elevernas historiemedvetande genom tre samverkande förmågor.- kunskap om historia, kunskap om hur historia skapas och kunskap om hur historia används. För att göra detta betonas även en fjärde förmåga – att använda historiska begrepp. 

Elevdel

Konkreta mål

Förklara orsakerna och följderna till revolutionerna och första världskriget

Beskriva viktiga händelser och personer under denna tid.

Förklara konsekvenserna av de tre olika revolutionerna och första världskriget för den enskilda människan, olika samhällsgrupper och för nationer.

Kunna förklara och använda historiska begrepp, som t.ex. revolution, nationalism och imperialism

Beskriva och förklara hur idéer från de olika revolutionerna har påverkat Sverige och andra länder i nutid.

Beskriva och förklara hur olika människor levde och tänkte med hjälp av läromedel.

Ge exempel på hur händelser och idéer från revolutionernas och första världskriget tid har använts för att påverka människor.

Bedömning

Följande förmågor kommer att bedömas:

hur välutvecklade och underbyggda dina resonemang är,

hur väl du beskriver samband

hur väl du använder historiska begrepp.

Undervisning

Undervisningen bygger på en blandning av olika källor och undervisningsmoment.

Du kommer att:

 • Se på filmer
 • Lyssna på poddar
 • Läsa
 • Svara på instuderingsfrågor
 • Lyssna på föreläsningar

Arbetsuppgift/redovisningsform

En inlämningsuppgift om amerikanska revolutionen som skrivs under lektionstid.

Vi kommer att ha ett skriftligt prov om franska revolutionen

Ev en gemensam uppgift med tekniken om industriella revolutionen

Skriftligt prov på första världskriget.

 

Uppgifter

 • Amerikanska revolutionen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9

Matriser

Hi
Revolutioner och första världskriget

F
E-krav
D
C-krav
B
A-krav
Kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder
Har i huvudsak uppnått kraven för nästa nivå
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Har i huvudsak uppnått kraven för nästa nivå
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Resonemang
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Har i huvudsak uppnått kraven för nästa nivå
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Har i huvudsak uppnått kraven för nästa nivå
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Slutsatser
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Har i huvudsak uppnått kraven för nästa nivå
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Har i huvudsak uppnått kraven för nästa nivå
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Nutidskoppling
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Har i huvudsak uppnått kraven för nästa nivå
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Har i huvudsak uppnått kraven för nästa nivå
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Begreppsanvändning
eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Har i huvudsak uppnått kraven för nästa nivå
eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Har i huvudsak uppnått kraven för nästa nivå
eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt