👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund 2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Skapad 2020-01-20 07:52 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:    Veronica. Malin, Anki  

Vecka:  4   

Mål- och kunskapsområde:   Värdegrund   

Nyfikenhetsfråga:   Kroppen   

 

Barnets gör: Skapar sig själv i lera. Barnen pratar mycket om fötterna, det är svårt att få deras jag att stå, det blir mycket jobb med just fötterna.

     

Pedagogerna tänker:Att barnen ska få en självbild, att det är stopp min kropp som gäller

      

Analys/sammanställning lärande: Barnen lärde sig att vi har olika ansiktsuttryck. Att man ser olika ut om man är arg och ledsen

     

Hur går vi vidare? Nästa steg? Vi fortsätter med lera i små grupper och pratar med barnen om att man får säga nej och stopp. Att man inte behöver kramas om man inte vill. Vi tar saker som barnen kan relatera till ex. kramar 

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?