Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simrishamns förskolor - Matematik

Skapad 2020-01-20 08:09 i Annelunds förskola i Simrishamn Simrishamn
Förskola
Stjärnans matematik utveckling. Vi arbetar med de geometriska formerna samt enkla matematiska begrepp som lång, kort, längst och kortast

Innehåll

Syfte 

Läroplanen för förskolan säger att barnen ska få förutsättningar att utveckla en förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. 

Långsiktiga effekter/mål

- Väcka ett intresse för matematiken

- Barnen har begrepp om antal

- Barnen har kännedom och kan namnge de vanligaste geometriska formerna 

- Barnen har kännedom om vissa matematiska begrepp som lång, kort.

 

Förskola

Förskolans egna mål:

- Att personalen skapar ett lustfyllt lärande, som väcker intresse och nyfikenhet

- Barnen visar förståelse för hel, halv och en fjärdedel 

- Barnen ser att det finns olika sorters geometriska former och kan benämna några av dem

- Barnen kan benämna och använda några vanliga matematiska begrepp

 

Vilka förutsättningar skapar vi för lärande? 

-  Personalen räknar medvetet tillsammans med barnen vid olika aktiviteter 

- Lärmiljön på förskolan ska erbjuda barnen olika geometriska former samt möjlighet för dem att utforska matematiska begrepp

- Personalen utmanar barnen genom att ställa utmanande och produktiva frågor

- Vi arbetar med Blue boten för att träna de geometriska formerna 

Vilka mätmetoder använder vi oss av för att samla in resultat?


- Observationer

- Reflektion och diskussion i arbetslaget

- Återkoppling från vårdnadshavare 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: