Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människans äldsta historia, Grekerna och Romarna

Skapad 2020-01-20 08:44 i Grindskolan Norrtälje
Ett samarbetsprojekt i svenska och historia.
Grundskola 7 – 9 Historia Svenska
I detta avsnitt kommer vi titta på människans äldsta historia och Antiken. Ur historisk synpunkt kommer vi titta på hur Antiken ligger till grund för vårt sätt att se på världen än idag. Dessutom kommer vi läsa om viktiga framsteg i människans tidigaste historia. Om hur vi lärde oss hantera elden och hur vi gick från nomader till bofasta jordbrukare. Grekerna utvecklade den första formen av demokrati. Hur var det att leva under Antiken? Varifrån kom tankarna om demokratin som styrelseskick? Vetenskap, konst och arkitektur som har påverkat våra dagar är också viktiga delar i detta arbetsområde.

Innehåll

Akropolis i Athen

Troja

 

 

Bildresultat för sokrates

Sokrates

 

Tidsåtgång: Veckorna 3-8

Redovisningsform: En kunskapskontroll på slutet av detta arbetsområde och löpande formativ bedömning.

Uppgifter

 • Inför provet

 • Inför provet

 • Forna civilisationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi Sv
Kunskapskrav i historia åk 7-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Begrepp och metoder
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Att hitta källor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Att värdera källor
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklad resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Historiebruk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Begrepp och historiebruk
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: