Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känslor Vem böckerna

Skapad 2020-01-20 08:46 i Silverbäcken Dibber Sverige AB
Sagan Vem är arg?
Förskola
Arbeta med känslor via Vem-böckerna

Innehåll

Undervisningsplanering

 

Vi vill tillsammans med barnen utforska känslor med hjälp av Vem-böckerna. Vi börjar med boken Vem är arg som barnen redan känner till. Vi behöver samla ihop figurer som kan gestalta djuren i böckerna som i Vem är arg är en nalle och en katt. Sen berättar vi sagan med hjälp av dessa och utvecklar det tillsammans med barnen så att dom hjälper till att berätta sagan. Vi visar även sagan digitalt. Vi kan även dramatisera berättelsen tillsammans och spela in på film, som vi sedan tittar på. Vi kan utveckla arbetet på ett kreativt sätt genom skapande, måla och skapa katten och nallen. Vi kommer att gå vidare med andra böcker i serien som tex Vem blöder.

Syftet är att lyfta fram och skapa ett intresse för böcker, sagor och berättande. Stimulera barnens språkutveckling och ge dom en möjlighet att  utveckla sitt ordförråd och sin ordförståelse. Träna på att berätta sagan inför en liten grupp och tillsammans med sina kompisar. Bearbeta känslor och få förståelse för olika känslor. Den första boken handlar om ilska och hur man kan komma överens och leka tillsammans. Flera känslor bearbetas i denna bokserie. Vi vill också få in drama och testa på att tillsammans med barnen dramatisera berättelsen och även spela in den så att vi kan titta på den tillsammans och på det sättet reflektera  med barnen. Frågeställningar som hur är man en bra kompis, hur känns det när man inte får vara med är saker som vi kommer att ta upp. 

Undervisningen kommer att genomföras i olika steg och i  smågrupper.  Pedagogerna kommer att ansvara för varsin grupp som kommer att bestå av olika åldrar. Pedagogerna ansvara för att dokumentera processen.

Tisdagar: Stina med Agnes, Jonathan, Wilma, Vera, Marta

Onsdagar: Elin med Jack, Conor, Leon, Jacob, Tina, Albert

Torsdag: Jessica med Edwin, Ellinor, Ellie, Eric, Zack

Undervisning:

Läser boken

Flanosaga

Berättar sagan genom figurer och saker. Vem är arg så använder vi oss av en katt, en nalle och klossar.

Boken Vem blöder: Liten nalle, stor nalle, fågel, kanin och en katt. En lek såg och hammare.

Dramatiserar sagan tillsammans med barnen och filmar in det.

Visar filmen och pratar och reflekterar tillsammans med barnen om detta.

Skapar figurerna genom tex att måla, med lera eller annat material.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: