Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känslor

Skapad 2020-01-20 08:50 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Arbeta med känslor
Gymnasiesärskola Estetisk verksamhet, ESE Språk och kommunikation, SPR
Vi arbetar med känslor. Uttrycka sina egna känslor och identifiera andras. Känslorna som vi kommer att arbeta med är glad, ledsen, arg, rädd, trött, hungrig, mätt och törstig.

Innehåll

Innehåll

Känslor - glad, ledsen, arg, rädd, trött, hungrig, mätt och törstig.

Arbetssätt

 • Träna på att tolka egna och andras känslor.
 • Träna på att känna igen bilder/symboler på känslor.
 • Beskriva känslor utifrån olika bildmaterial.
 • Via filmer, som är kopplade till ämnet, få förståelse för känslor och dess innebörd.
 • Se och lyssna på böcker om känslor
 • Träna på att uttrycka sin egen känsla med hjälp av symbolstöd.
 • Drama

Bedömning

Förmåga att identifiera och uttrycka olika känslor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Förmåga att genom eget skapande kommunicera tankar, idéer och känslor.
  ESE
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Förmedling av tankar och känslor genom musik, dans och drama.
  ESE  -
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -
 • Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.
  SPR  -
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
  SPR  -
 • Kommunikation om känslor. Hur känslor kan uttryckas, beskrivas och tolkas.
  SPR  -
 • Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.
  SPR  -
 • Minnesstöd i vardagen, till exempel bilder, fotografier och scheman.
  SPR  -
 • Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form deltar eleven i att välja och använda tekniker, verktyg och material. I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser.
  ESE
 • Eleven kommunicerar och samspelar i välkända sammanhang och miljöer. I kommunikationen deltar eleven i att använda ord, begrepp eller alternativa uttryckssätt på ett i sammanhanget relevant sätt.
  SPR
 • Eleven visar sin förståelse för språket i kommunikativa uttryck genom att reagera igenkännande. Dessutom deltar eleven i att tolka det språkliga budskapet.
  SPR
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: