Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bockarna Bruse Äldsta barnen på Utforskarnas Undervisningsplan vt 2020

Skapad 2020-01-20 08:58 i 223761 Förskolan Örnen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vid sidan av det övergripande projektet att få ihop den nya förskolegruppen, kommer vi också att arbeta i andra projekt med de äldre barnen. Vi kommer precis som förra terminen gå iväg ifrån gården ca en gång i veckan. vi kommer också att arbeta i projekt utifrån barnens intressen.

Innehåll

Vi har observerat ett stort intresse för sagan om Bockarna Bruse hos barnen. De sjunger sången, leker sagan och återberättar den för varandra.

Detta vill vi ta fasta på och arbeta tillsammans med barnen kring Bockarna Bruse. 

 

Datum för upprättande av planen: 20200120

 

Beskrivning av barngruppen vad gäller antal barn, barnens åldrar etc.:

6 barn i åldrarna 3-3,5

 

Vad är det vi vill att barnen ska lära sig i projektet/undervisningen?

Vi vill att de ska utveckla/lära sig: 

 • Sitt språk 
 • Känslan för hur en berättelse är uppbyggd början- mitten- slut
 • Sin förmåga att berätta en saga
 • Begrepp som under, över, mindre, lilla, mellan, stora, större
 • Dramatisera/leka sagan utifrån sin egen förmåga
 • Leka med att förändra sagan, exempel tre troll som ska över, en bock som bor under
 • Bygg och konstruktion hur bygger man en bro?
 • Leta upp en bro i närmiljön hur är den byggd
 • Skapa egna figurer/sagan genom olika skapartekniker och material
 • Prata om känslor, hur känner sig bockarna och trollet? arg, ledsen, rädd, glad osv
 • Diskutera integritet och etiska dilemman ska man gå över någons bro utan att fråga först?

 

 Vilket/vilka läroplansmål utgår vi från?

Se nedan

 

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt?

Artikel 2- Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras

Artikel 13- Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

 

 Varför vill vi att barnen ska lära sig just det här?

Eftersom intresset för bockarna Bruse kommer ifrån barnen så ville vi utgå ifrån det när vi planerar vårt projekt.

Det handlar om barnens inflytande och delaktighet i sin egen vardag och över sin utbildning.

 

Hur vill vi att barnen ska lära sig det här?

Genom att arbeta i den lilla gruppen, ha samlingar, diskutera, dramatisera, berätta, leka, skapa osv.

 

 Gör en grovplanering för:

 • när undervisningen ska ske  under veckan
 • 1-2 dagar i veckan
 • vem som ska hålla i undervisningen
 • Sara
 • möjliga miljöer/platser där undervisningen ska bedrivas
 • Avdelningen och närmiljön
 • material som understödjer barnens lärande i projektet  
 • olika små figurer och sagopåsar, lera, skaparmaterial, olika versioner av sagan om bockarna Bruse, utklädningskläder

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: