👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Maneten-projektplanering 2 -känslor

Skapad 2020-01-20 09:14 i 183351 Förskolan Lagunen Stockholm Farsta
Förskola
Vilka känslor har jag i min kropp? Vi hjälps åt att på olika sätt undersöka detta.... Till vår hjälp har vi varandra, litteratur, skapande, musik, dans, drama ...…..

Innehåll

Projektfråga:

Vilka känslor har jag i min kropp? 

 

Läroplansmål och WKI:

 

Vi utgår bland annat från WKI:n och kommer ta in dans och musik mer i detta projekt, samt jobba mer med qr koder. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

 • - Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra. 

 • - Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga  rättigheterna 

 • - Sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

   

   

Projektbeskrivning:

 

VAD:

Vi vill öka medvetenheten om våra känslor, och att alla känslor är tillåtna. 

Att man kan läsa av varandras kroppsspråk och mimik. 

Vi kan reagera olika på samma känsla. 

 

VARFÖR:

Vi vill att barnen ska få djupare förståelse för de olika känslorna som dom känner och att dom ska kunna sätta ord på sin känsla. Det kanske inte känns lika för mig som för mina kompisar. 
Vi vill också att det ska kännas okej för barnen att visa sina känslor, alla har rätt att känna som man gör. 
 

 

HUR:

Vi kommer fortsätta jobba i halvgrupper och även mindre grupper under dagen.

 

I projektet  planerar vi att se på känslobilder och samtala om varför man känner olika känslor.  

Vi  läser litteratur om känslor och har boksamtal med kluriga dilemman . 
Vi vill röra oss till olika musikstycken, glad musik, arg musik osv. 
Vi vill också använda oss av forumteater,  ett verktyg som vi vet sedan tidigare fungerar bra . 

Fotografera och måla  känslor. 

 

Föräldrars, barns och pedagogers reflektioner tas tillvara genom den dagliga kontakten, instagram, dokumentation i olika form, skolplattformen. 

 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18