Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Livsmiljöer

Skapad 2020-01-20 09:31 i Västra skolan Falun
Det här området handlar om hushållens, företagens och det offentligas (stat, kommun och landstingets) ekonomi. Det handlar också om det svenska skattesystemet och vad globalisering är.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Det här området kommer bland annat att handla om jordens klimat- och vegetationszoner, om klimatförändringar och hur klimatet påverkar människors levnadsvillkor. Det kommer också att handla om människors försörjning och handelsmönster.

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll (ut läroplanen)

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9.

 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilket sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i  olika delar av världen.
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa skriva och samtala om geografi.

 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg...och orter.

 

 

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

 • få kunskaper om jordens klimat- och vegetationszoner
 • få kunskap om hur människors levnadsvillkor påverkas av klimatet
 • få kunskap om klimatförändringarna och dess konsekvenser
 • få kunskap om var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras.
 • få kunskaper om Europas länder, vatten, öar och berg.
 • lära dig centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

   

 

Arbetssätt

Genomförande

Du kommer att få

 • lyssna på genomgångar
 • se faktafilmer
 • arbeta med kartor och andra uppgifter
 • instuderingsfrågor

 

Bedömning

Det som bedöms är

 • dina kunskaper om jordens klimat- och vegetationszoner

 • dina kunskaper om hur människors levnadsvillkor påverkas av klimatet

 • din förmåga att använda ord och begrepp som hör till geografin

 • dina kunskaper om var varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras.
 • dina kunskaper om Europas länder, vatten, öar och berg
 • dina kunskaper om klimatförändringarna och dess konsekvenser

 

 

 

 

Matriser

Sh
Geografi

Rubrik 1

Jag har ännu inte visat godtagbara kunskaper
Jag har en grund...
Jag har kommit en bit på väg mot tillämpning
Jag tillämpar
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska mönster för varor & tjänster
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Kartor, källor, teorier, metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans
Fältstudier, kartor & verktyg
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Hållbarhetsfrågor och förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: