👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra Ma årskurs åk9 Ht 2019 - Vt 2020 Rålambshovsskolan

Skapad 2020-01-20 09:44 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Ordet algebra kommer från arabiskans al-djebr som betyder ”återföring” eller ”koppling”. Räkningen med variabler har anor från 900-talets Bagdad. Det är nästan 900 år innan vi började använda decimaler i Sverige. Algebra är ett viktigt redskap i matematiken som man använder för att formulera problem och söka lösningar.

Innehåll

Efter den här kursen ska du kunna:

Ø  räkna med bråk (de fyra räknesätten)

Ø  argumentera för och resonera kring räknemetoder för de fyra räknesätten i bråk

Ø  skriva algebraiska uttryck

Ø  beräkna värdet av ett uttryck

Ø  förenkla uttryck(prioriteringsregler)

Ø  förenkla uttryck med parenteser

Ø  multiplicera uttryck i parenteser

Ø  faktorisera uttryck

Ø  lösa olika typer av ekvationer med hjälp av balansmetoden

Ø  kontrollera en lösning med hjälp av prövning

Ø  lösa problem med hjälp av ekvationer

Ø  konstruera problem anpassade för ekvationslösning av olika typer

 

 

Begrepp:

Bråk, täljare, nämnare, blandad form, förlänga, förkorta, enklaste form, minsta gemensamma nämnare (MGN), algebra, numeriska uttryck, algebraiska uttryck, förenkla, faktorisera, parentes, prioriteringsregler, teckenregler, distributiva lagen, variabel, obekant, ekvation, prövning, balansmetoden, vänster led (VL), höger led (HL).

 

 

Arbetssätt:

Undervisningen kommer att utgå ifrån:

·         Litteratur:

o   PRIO, kap 1

o   www.webbmatte.se

o   www.rasmus.is

 

 

Bedömning:

Utifrån kunskapskraven i matematik kommer det att bedömas hur du använder dina ämneskunskaper i tal, skrift och praktiskt arbete (lab).

 

·         Aktivt deltagande på lektioner, i problemlösningssituationer och laborationer.

·         Prov 21 februari.