👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Världsdelarna och världshaven

Skapad 2020-01-20 09:55 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Under några veckor ska du utveckla dina kunskaper om jordgloben. Du ska lära dig namnen på världsdelar och världshav samt lite mer om kartor och väderstreck. Du får också träna på att hitta information med hjälp av kartor och jordglob.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • Världsdelarnas och världshavens namn och lägen.
 • Storleksrelationer mellan världsdelarna.
 • De fyra väderstrecken på en karta.
 • Rumsliga begrepp som läge, gräns och plats.
 • Att använda karta och jordglob för att hitta information.
 • Orsaker till att människor flyttar och vad detta kan innebära för barn och familjer.

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Använda webbsidor för att träna på världsdelar och världshav.
 • Använda Google Earth och Google Maps.
 • Använda kartbok och kartor.
 • Titta på filmer.
 • Vi samlar och tränar på ord och begrepp som hör till ämnet.
 • Arbeta i par.
 • Samtal om källkritik.

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Du kan berätta om anledningar till att människor flyttar samt hur att flytta kan påverka barn och familjer.
 • Du kan namn och läge på världsdelarna och världshaven samt kan beskriva hur stora de är i förhållande till varandra.
 • Du kan göra enkla undersökningar av omvärlden med hjälp av karta, jordglob samt använda väderstreck och rumsliga begrepp.
 • Bedömning sker under arbetets gång genom arbetsuppgifter du gör och samtal du deltar i.

Bedömningen görs i matrisen Geografi - Världsdelarna och världshaven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3