Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stubben, normer och värden, vt-20. Planering Förskolor i Hudiksvalls kommun

Skapad 2020-01-20 10:11 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
Planering planering (Pp) Hudiksvalls kommun

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: normer och värden

Tidsperiod: januari -20

Förskolans namn: I Ur och skur

Grupp: Stubben

Barnens ålder: 1-3

År och datum: 2020.01

Planeringen Upprättad av: Stina, Therese och Carina

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-


Inkludering, normer och värden i vårt projektarbete med myror.

Vilka målområden i läroplanen berörs?
-Vi arbetar med målet öppenhet, solidaritet och ansvarstagande.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

att vi tar hand om varandra, värnar om varandra. Hur vi är mot varandra.
- Att vi respekterar varandra.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi sjunger tillsammans, läser böcker om normer och värden (alla får åka med med koppling till myrorna). Olika myror åker tillsammans. Alla får plats. Får alla vi plats på mattan. Kan vi alla namn. Vad heter jag? vad heter du?Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

genom ped dok, unikum, dokumenation på väggar.
-

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
- Ja vi ha nått då vi har uppmuntrat barnen att hjälpa varandra och ta ansvar. I projekt och i vardagliga situationer. Vi har pratat om boken "alla får alla med" och saga om myror som får åka med.

Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
- Barnen har fått varit delaktig i saga, sånger i mindre grupper. Vi har jobbat i mindre grupper för att alla ska komma till tals.Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-
Vi har gett barnen redskap för att hjälpas åt i konflikthantering, värdegrundsfrågor.


Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
- vi fortsätter med värdegrundsarbetet i alla situationer.Utvärderingen gjordes av:

 Stina, Therese och Carina

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: