👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag, Du och Vi, Våren 2020

Skapad 2020-01-20 10:44 i Fiskens förskola Bollnäs
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Ren förskoleområde i Bollnäskommun.
Förskola
Vem är jag? Vem är du? Hur gör vi när vi är tillsammans? Först när man känner sig trygg med sig själv kan samspelet med andra börja och en lärprocess starta.

Innehåll

Nuläge

En ny termin har startat, ett barn har flyttar i januari upp till Skullen, och ett nytt barn börjar hos oss. Det blir en liten förändring för gruppen. Vi jobbar vidare på att vi skapa trygghet och stärka gruppkänslan. Genom detta hoppas vi uppnå vårt mål.

Mål

Varje barn ska känna sig trygg i sig själv och känna tillit till sin egen förmåga. 

Vi vill att alla ska känna samhörighet i gruppen.

Genom fasta och genomtänkta rutiner vill vi att barnen ska känna sig trygga på förskolan.

Se och bemöta barnens olika behov.

Skapa en lärande miljö.

Hur gör vi?

Följa våra rutiner för att ge trygghet.

Vi pedagoger finns nära och kan stötta barnen, vara en trygg famn, vid behov.

Vi arbetar med språket för att alla ska kunna utrycka sig.

Vi leker och har roligt tillsammans, uppmuntarar samspelet med de andra barnen.

Vi skapar en inspirerande och utmanande lekmiljö utifrån barnens behov och efter våra förutsättningar.

Vi pedagoger finns nära och för dialog med barnen samt fyller på med kunskap och lärande.

Genomförande

Vi har fasta och genomtänkta rutiner för hur dagarna ser ut. 

Vi pedagoger finns nära barnen och är deltar aktivt i deras aktiviteter.

Vi sjunger, gör ramsor och för att stärka jaguppfattningen och gruppen.

I samlingen uppmärksammar vi varje barn med namnsång eller använder fotografier på barnen.

Vi arbetar medvetet med rörelse för att lära oss om vart vår egen kropp börjar och slutar.

Vi tar bilder på barnen som vi sätter upp på väggen för att stärka grupptillhörigheten.

Vissa stunder delar vi in oss i mindre grupper för att tillgodose allas olika behov.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18