Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde Normer och värden vt-20

Skapad 2020-01-20 11:02 i Solrosens förskola Trelleborg
Förskola
På Lyckan har vi framför allt valt att arbeta lite extra med två av våra läroplansmål. Vi kommer sträva efter att barnen får en "förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra", och en strävan att de får en "förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler".

Innehåll

 

Vårt strävansmål är att barnen ska lära sig att lösa lättare konflikter själva. 

 

Vår undervisning kommer bestå av t ex:

 • Vi har en tydlig presentation av nya barn som börjar hos oss. De nya barnen bjuds in till lek
 • Pedagogerna är goda förebilder, visar respekt mot kollegor, barn och föräldrar.
 • Vi delar upp barnen i olika grupper så alla lär känna varandra.  
 • Vi läser passande Kompisböcker som vi sedan reflekterar och samtalar om tillsammans. 
 • Vi kommer läsa sagor, dramatisera och samtala om hur man är en bra kompis, och vad/hur du gör när en konflikt uppstår. 
 • Vi använder oss av massage på vår avslappning för att förebygga konflikter och att få en chans till vila, lugn och ro. Pedagoger ska vara närvarande i t ex leken men också ge barnen möjlighet att först försöka lösa ev konflikt själva. 
 • I “skolgruppen” kommer mycket undervisning fokuseras på känslor utifrån 5-årsboken.
 • De yngre barnen behöver en del träning i “kompisskap”, att vara en bra kompis. Pedagogerna ska skapa situationer och undervisning där barnen får lära sig om värderingar, demokrati och delaktighet. De barn som har extra behov får särskild vägledning och ibland särskild anpassning av pedagogerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: