Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande texter

Skapad 2020-01-20 11:18 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi skriver argumenterande texter och fördjupar oss i texternas typiska uppbyggnad och språkliga drag. Vi läser debattartiklar och har muntliga debatter.

Innehåll

Mål för elev

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Innehåll

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

 

Genomförande

Vi läser argumenterande texter. Till exempel kommer vi att läsa två debattartiklar och en insändare. Vi jobbar en hel del i "Klara svenskan" och gör flera övningar som har med argumenterande texter att göra. Vi kommer att ha genomgångar om texternas struktur. Ni kommer att få välja ut tesen, brödtexten, ingressen och argumenten. Vi kommer att köra heta stolen, där ni tar ställning till flera påståenden. Vi kommer även att ha debatter, där ni får möjligheten att argumentera muntligt. Sedan kommer ni att börja med att skriva en argumenterande enklare text, en insändare och till slut en debattartikel. Vi kommer att använda oss av mallen"Argumentbyrån" som finns i "Klara svenskan". Vi kommer att gå igenom bindeord och referatmarkörer. Vi ska även utöka vårt ordförråd.

Redovisning

Era argumenterande texter

Debatten

"Argumentbyrån"

Era skriftliga övningar

 

Elevinflytande

Förförståelse genom tankekarta i början och i slutet av arbetet.

Utvärdering i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Bedömningen gäller tala/läsa/skriva

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att skriva
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • Sv  A 6
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Ämne
Förmågan att läsa
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • Sv  A 6
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Ämne
Förmågan att samtala
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: