👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7 Bråk och procent kap 4

Skapad 2020-01-20 11:28 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Matematik
Tal i bråkform användes långt innan man började räkna med decimaltal. Under medeltiden blev det vanligt att ange räntor och skatter i hundradelar eller procent. I det här kapitlet får du lära dig om tal i bråk- och procentform.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla

Du ska kunna få möjligheten att, utifrån bråk- och procenträkning, utveckla följande förmågor:

Vad ska vi arbeta med?

Inom det här området kommer du att träna på att förstå att bråkform och procentform beskriver samma andel, och kunna förstå, skriva och växla mellan dessa olika former. Tillsammans försöker vi göra olika kopplingar mellan bråkräkning och procenträkning tydligt och vi använder begreppet andel inom hela arbetsområdet.

 

Viktiga begrepp i kapitlet:

bråk, täljare och nämnare
bråkform, blandad form
likvärdiga bråk, enklaste form
förlänga och förkorta bråk
procent, procentform och decimalform
andelen, delen och hela

Hur ska vi arbeta?

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Enskilt arbete
 • Gruppuppgifter
 • Läxor/beting
 • Prov

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du får välja din takt och nivå i samråd med läraren.  Vi arbetar för att varje elev ska ges möjlighet att få formativ återkoppling och därifrån få chans att arbeta vidare med de uppgifter/förmågor som eleven själv ser att den behöver bli trygg med. 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

 Genom att göra

 • Aktivt deltagande på lektonerna.
 • Aktivt deltagande vid diskussioner och aktiviteter 
 • Begreppstest/Kapiteltest
 • Ett eller flera kapitelprov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9