👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget - Andra världskriget

Skapad 2020-01-20 11:57 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Historia
Vi kommer under de kommande veckorna diskutera och lära oss om vad som hände före, under och strax efter första världskriget. Efter detta kommer vi studera mellankrigstiden och andra världskriget.

Innehåll

Pedagogisk planering för arbetsområde: 

Vad?

Första världskriget 

Varför?

För att bättre förstå de skeenden och historiska händelser som har format demokratin i Europa. Samt vilka frågor som än idag är olösta och påverkar oss. 

Hur?

Planering:

Onsdag 22 jan: Första världskriget - orsaker, bakgrund och händelser

Torsdag 23 jan: Fortsättning Första världskriget, händelser och konsekvenserna 

Onsdag 29 jan: Folkmordet i Armenien och Trianon - påverkar kriget oss idag? 

Torsdag 30 jan: Mellankrigstiden - NSDAP, Tyskland och Hitler. 

Onsdag 5 feb: Mellan krigstiden fortsättning 

Torsdag 6 feb: Andra världskriget 

Onsdag 12 feb: Andra världskriget 

Torsdag 13 feb: Andra världskriget 

Bedömning?

Vi kommer ha diskussioner under arbetet med tiden 1914-1945 samt ett prov. 

Uppgifter

 • Respons andra världskriget

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  E
 • Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  His  A
 • Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  His  C
 • Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  His  E