Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fåglar

Skapad 2020-01-20 13:22 i Hedekas skola Munkedal
Fåglar år 2
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3)
Känner du igen några av våra vanligaste fåglar? Under några veckor kommer du att få lära dig mer om våra vanligaste fåglar.

Innehåll

Mål - du ska få lära dig:

 • Känna igen, namnge och kunna berätta om några vanligt förekommande fåglar i vår närmiljö
 • Förstå och kunna förklara varför stannfåglarna stannar kvar i Sverige under vintern och varför flyttfåglarna flyttar.
 • Namnge fågelns olika delar
 • Kunna några begrepp som har med fåglar att göra.
 • Kunna skriva kort om fågeln utifrån en bild.

Arbetssätt - hur ska du lära dig:

 • Vi kommer att se undervisningsfilmer om våra fåglar i närmiljö
 • Läsa fakta om någon/några fågel/fåglar
 • Rita och måla fåglar
 • Lyssna på fågelläten
 • Läsförståelse och skriva

Bedömning och dokumentation:

 • Din förmåga att känna igen och namnge några vanligt förekommande fåglar i vår närmiljö
 • Din förmåga att skriva en enkel faktatext och skapa en bild till texten som vi sparar som dokumentation.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: