Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Totte på Ängen

Skapad 2020-01-20 13:24 i Nyhemsgårdens förskola Bollnäs
Förskola
Vi kommer tillsammans med Totte utforska matematik, språk, teknik, motorik och socialt samspel.

Innehåll

 

 

Nuläge

Vi har en förändrad barngrupp i åldrarna 1-4 år vilket innebär att barngruppen behöver delas och utmanas på olika nivåer. Många barn behöver ett utökat ordförråd och en ökad förståelse för ord och begrepp.

 

Mål

Vårt mål är att stärka barnens trygghet här på förskolan så att de på så sätt kan våga undersöka, upptäcka lära sig nya saker även samspela med andra barn samt vuxna. Målet är även att få in alla delar från förskolans läroplan.

 

Syfte

Vi vill att barnen ska känna sig trygga och stärka dem i vardagens utmaningar. Syftet är också att barnen ska få ett nyanserat ordförråd och en ökad förståelse för ord och begrepp.

 

Genomförande

 Vi kommer med hjälp av boken Läroplanen utifrån tre totte-böcker undervisa barnen i små grupper. Varje bok introduceras med en bokromenad och sedan börjar vi att läsa boken. Därefter skapar vi aktiviteter utefter barnens intressen och med tips och idéer från boken Läroplanen utifrån tre Totte-böcker undervisar vi barnen. Med hjälp av lotusdiagram planerar vi aktiviteter för att få in de olika målen i läroplanen.

 

Dokumentation

Utveckling och process dokumenterar vi i barnens Lärlogg och genom pedagogisk dokumentation.

Vi dokumenterar med hjälp av barnens kommentarer, foto, film, barnens verk och med anteckningar.

 

Ansvar

De ansvariga för gruppen ansvarar gemensamt för planeringen.

 

Uppföljning

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: