👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema fordon

Skapad 2020-01-20 13:31 i Fiskens förskola Bollnäs
Projekt Fordon.
Förskola
Många av våra barn visar intresse för olika fordon. Vi tittar ut genom fönstret och ser bussen, lastbilen, mopeder och traktorer.

Innehåll

Nuläge

Många av våra barn visar intresse för olika fordon. Vi står ofta vid fönstret och tittar ut. Barnen ser bussen, lastbilar, mopeder, bilar och traktorer. Barnen blir inspirerade till lek med leksaksfordon och bygger själv bilar som de reser ut på äventyr med. 

Mål

Vi vill att barnen ska få inflytande genom att fånga upp deras intresse om fordon.

Arbeta med matematiska begrepp så som färger, former, antal och lägesord.

Skapande i ateljén och genom dramatisering av små sagor, sånger och ramsor.

Vi vill att barnen ska utveckla sitt språk/ordförråd.

Utveckla användandet av QR koder.

Öva samspel.

Gå på promenad i vår omgivning.

Genomförande

Är uppmärksamma på barnen och inventerar deras behov. Vi fyller på med material som inspirerar barnen till lek. Förändrar vår miljö vid behov. 

Matematik

Vi pratar om och benämner färger, former, antal och lägesord i planerade aktiviteter samt i den spontana leken. Hur stora är olika fordon? 

 

Skapande

Vi sjunger sånger och ramsar om olika fordon

Vi målar med fordon i ateljén, skapar mönster med deras hjul.

Vi bygger fordon med olika material, duplo, möbler, klossar, kartonger med mera.

 

Språk och kommunikation

Vi läser böcker och flanosagor som handlar om fordon.

Vi sätter upp bilder på fordon och vägskyltar, inne på avdelningen, som uppmuntrar till samtal.

Vi sätter upp bilder och text som dokumentation på vår dokumentationsvägg. Detta så att barn, pedagoger och vårdnadshavare kan titta tillsammans prata om det vi upplevt.

Vi tittar på fordon med projektorn. Vad ser och hör vi på filmerna?

Vi använder nya ord och beskrivande ord för att öka barnens ordförråd.

 

Naturvetenskap och teknik

Med hjälp av QR koder tar vi reda på hur olika fordon låter.

Vi bygger fordon av olika material.

 

Samspel

Vi uppmuntrar till lek. 

Genom lek och aktiviteter övar vi på att samarbeta, hjälpa varandra, lyssna på varandra, vänta på varandra, tar hänsyn och turas om.

 

Hälsa och rörelse

Vi går på promenad och letar fordon. Fordonsbingo.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18