Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Funktioner årskurs 9 VT 2020

Skapad 2020-01-20 13:31 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 9 Matematik
Vi kommer att arbeta med linjära funktioner och räta linjens ekvation. Vi tränar på att tolka olika samband, rita grafer och göra värdetabeller.

Innehåll

I det här området kommer du som elev att lära dig

 • olika matematiska begrepp
 • metoder för att rita grafer och göra värdetabeller
 • teckna och tolka olika samband (funktioner)
 • föra och redovisa resonemang och beräkningar muntligt och skriftligt

Ordlista

 • Koordinatsystem
 • Koordinater
 • Origo
 • Funktion
 • Graf
 • Proportionalitet
 • Räta linjens ekvation (k-värde, m-värde)
 • Värdetabell

Planering

Vecka 4 - introduktion till linjära funktioner - rita grafer, göra värdetabeller, k- och m-värde, gruppuppgift
Vecka 5 - fortsatt arbete med linjära funktioner, gruppuppgift
Vecka 6 - fördjupning eller repetition
Vecka 7 - skriftligt prov

 

Du kommer få möjlighet att visa vad du kan genom

 • Lektionsarbete
 • Gruppuppgifter
 • Skriftligt prov

Uppgifter

 • Skriftligt prov - funktioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Funktioner - årskurs 9 VT 2020

Nivå 1
Nivå 2
Du kan i huvudsak
Nivå 3
Du kan relativt väl
Nivå 4
Du kan på ett mycket väl fungerande sätt
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Ma
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
lösa olika problem med lämplig metod beroende på hur uppgiften ser ut. Att med lite hjälp och tips från läraren eller en kamrat, komma igång i rätt riktning för att lösa ett problem. Du kan till viss del bedöma rimligheten i svaret. använda dina kunskaper för att lösa enklare problem och rutinuppgifter.
lösa problem med minst två av sätten: bild, tal, ord och formel. Du kan växla mellan dina lösningar och med säkerhet bedöma rimligheten i svaret. lösa problem i flera steg inom avsnittet.
lösa ett problem på flera olika sätt såsom bild, ord, tal och formel. Du kan växla mellan dessa uttrycksformer och motiverar dina tillvägagångssätt. Du kan med stor säkerhet bedöma svarets rimlighet och värdera hur effektiva metoderna är. lösa och redogöra för alla möjliga typer av problem som du inte tidigare mött men som rör arbetsområdet.
Begrepp
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
förstå de vanliga begreppen inom arbetsområdet.
förstå och använda de vanliga begreppen inom arbetsområdet. Se vissa samband.
förstå, använda och kunna förklara de olika begreppen. Dra paralleller och se sambanden mellan dem.
Metod
Funktioner
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
tolka enkla funktioner samt bestämma en funktions värde
teckna och tolka olika funktioner utifrån text, grafer och värdetabell
använda olika metoder för att lösa uppgifter i flera steg. Du motiverar och väljer metod beroende på vad som ska lösas. använda kunskaper och metoder från andra delar av matematiken ex. aritmetik, procent, bråk vid lösning av olika typer av uppgifter.
Metod
Grafer och värdetabeller
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
rita upp, läsa av och tolka grafer i ett koordinatsystem med hjälp av en värdetabell. Något fel kan förekomma.
rita upp, läsa av och tolka grafer och värdetabeller på ett sätt som är användbart i flera olika situationer.
Metod
Räta linjens ekvation
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
använda formeln för räta linjens ekvation i bekanta sammanhang.
använda formeln för räta linjens ekvation i olika typer av sammanhang.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang.
 • Ma
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
förstå en skriftlig instruktion. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor kring området.
förstå en skriftlig instruktion med gott resultat. Du motiverar dina förklaringar och ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt.
förstå en skriftlig instruktion med mycket gott resultat. Du motiverar och förklarar hur du gjort på ett sätt som de flesta förstår och du ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt och fördjupar den.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma
Du har inte nått uppställda kunskapskrav.
redovisa tankegångar muntligt och skriftligt med uträkningar och resonemang så att de är möjliga att följa. Du använder lämpliga symboler och till viss del fungerande metoder.
redovisa lösningar på de flesta uppgifter både muntligt och skriftligt så att de går att följa. Du använder rätt symboler, enheter och välja lämpliga metoder. Du kan föra ett resonemang kring problem samt uttrycka dig med matematiska begrepp och termer.
muntligt redogöra för din uträkning/lösning samt ditt valda tillvägagångssätt. Du använder ett riktigt matematiskt språk med de korrekta begreppen och termerna. Dina skriftliga redovisningar är tydliga och omfattar olika slags uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: