Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt liv som grej

Skapad 2020-01-20 13:34 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Grundskola 1 Teknik
Vi lär oss mer om vardagsteknik genom att arbeta med utgångspunkt i serien ”Mitt liv som grej”. Vi kommer i arbetsområdet att ta reda på mer om glasögonens, plåstrets, saxens, gaffelns och tandborstens historia, utveckling och dess delar. Vi kommer avslutningsvis att reflektera över frågan: "Kommer vi att använda dessa tekniska hjälpmedel om 100 år, och i sådant fall, hur kommer de att se ut?".

Innehåll

Vi kommer att: 

 • Titta på filmer om tekniska lösningar vi människor använder oss av dagligen. 
 • Samtala och diskutera om vad teknik och framförallt vardagsteknik är med stöd från sammanfattande bildspel. 
 • Skriva, skissa och läsa om vardagsteknik. 
 • Arbeta praktiskt med samt undersöka vardagsteknik och hur detta fungerar. Undersöka teknikens delar.

 

Du kommer få lära dig att/mer om:

 • Vad begreppet teknik är och vad vardagsteknik är. 
 • Återberätta utifrån våra samtal, bildspel och filmerna vi ser. 
 • Koppla människans användande av teknik till vardagen och ditt dagliga liv. 
 • Undersöka tekniska lösningar, hur de är uppbyggda, hur de utvecklats och hur de fungerar.
 

Du visar att du lärt dig detta genom att:

 • Delta i våra samtal och koppla det vi samtalar om till ditt dagliga liv och tekniska lösningar du använder i vardagen. 
 • Skriva och rita skisser om teknik utifrån filmerna vi ser på och våra gemensamma diskussioner. 
 • Återberätta utifrån filmerna och relatera detta till din egen användning av teknik. 
 • Kunna använda några av de begrepp vi arbetat med och samtalat om relaterat till vardagsteknik och tekniska lösningar. 
 • Gemensamt i grupp kunna undersöka olika tekniska lösningar och titta på hur dessa är uppbyggda och fungerar. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: