Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykologi 1- planering

Skapad 2020-01-20 13:42 i Christian 4:s gymnasium Kristianstad
Gymnasieskola Psykologi
Välkommen till kursen där DU spelar huvudrollen! Jag hoppas kursen kan ge dig en större förståelse till människans psyke, varför vi tänker, känner och beter sig som vi gör. Jag heter Jenny och kommer att vara din guide i psykologins djungel!

Innehåll

Psykologi 1

MÅL

Målet med kursen är att få en förståelse för vad som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra. 

 

Utifrån det centrala innehållet (se nedan)  har jag delat upp kursen i fyra större delar: 

 1. Kognitiv och biologisk psykologi
 2. Psykologins historia
 3. Stress och Kriser
 4. Socialpsykologi

 

Material

 • Lärobok
 • PP
 • Experiment
 • Dokumentärer och filmer

 

Examinationsformer:

 • Prov
 • Olika typer av skrivuppgifter, exempelvis:  
  • fallbeskrivning
  • mindre uppsats
  • argumenterande text

 

Vill ni ha kontakt med mig så är det lättast att maila mig på: jenny.christensson@utb.kristianstad.se

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.
  Psk  -
 • Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.
  Psk  -
 • Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.
  Psk  -
 • Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.
  Psk  -
 • Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.
  Psk  -
 • Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.
  Psk  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
  Psk  A
 • Eleven redogör utförligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
  Psk  C
 • Eleven redogör översiktligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
  Psk  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
  Psk  A
 • Eleven redogör utförligt för delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
  Psk  C
 • Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
  Psk  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
  Psk  A
 • Eleven redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
  Psk  C
 • Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven enkla resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
  Psk  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: