Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelseglädje!

Skapad 2020-01-20 13:48 i Stömne förskola Hudiksvall
Rörelse och dans
Förskola
Barnen visar ett stort rörelsebehov och ber ofta om att få dansa.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Livsstil och hälsa, Grön flagg, Rörelseglädje

Tidsperiod
: v4 - 2020 tills vidare

Förskolans namn: Stömne förskola

Grupp: Junibacken och Villekulla

Barnens ålder: 1-3

År och datum: 2020-01-20

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Utifrån barnens intresse/behov av rörelse ska vi jobba med Grön flaggs fokusområde "livsstil och hälsa".
- Rörelse och dans

- motorisk utveckling 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- Se nedanVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- motorik
- Kroppsuppfattning
- Koordinationsförmåga
- Rumsuppfattning
- Identitet
- tillit till sin egen förmåga

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Våra barn ber ofta om att få dansa. Vi ser ett stort behov av att få röra på sig och att träna upp sin motorik.

- Vi kommer vi att ha rörelse-/gymnastikpass tillsammans med Villekulla i "kuddrummet." Vi är då en pedagog från varje avd. som har aktiviteten tillsammans med några barn i taget. Passen avslutas med avslappningsövning och utvärdering tillsammans med barnen.

- Vi anpassar aktiviteten utifrån barnens förutsättningar och respons.

Huvudansvaret ligger hos förskolläraren.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Vi filmar och fotar med kamera och lärplattor. Tittar på filmerna då och då och reflekterar tillsammans med barnen.

- Bilddokumentation sätter vi upp på väggar och i junibackens pärm så att de ges tillfälle att prata om deras erfarenheter med varandra och föräldrar.

- Dokumentationen används för analys och utvärdering i arbetslaget och arbetet utvecklas/avanceras därefter.  

Planeringen upprättad av:

 Jennie

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: