Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete

Skapad 2020-01-20 13:48 i Sandrosens föräldrakooperativ Unikum Piloter HT17
Förskola
Vad, hur och varför ska vi lära oss?

Innehåll

Vad?

Vi ska träna oss på att förstå egna och andras känslor för att på så sätt skapa respekt, trygghet och gemenskap.

Vi kommer även arbeta med normer och regler i elevernas vardag som förekommer i bland annat lekar och spel, detta för att synliggöra för eleverna varför regler kan behövas. Tillsammans ansvarar vi för att skapa en trygg förskolemiljö för alla. 

Hur?

Genom att vägleda barnen och ge dem verktyg så att de kan lyckas i olika situationer.  Vi kommer att se på värdegrundsfilmer och läsa böcker med efterföljande diskussioner om olika känslor. Vi kommer också att sjunga, leka, dansa, skapa och samtala. 

 

Varför?

Vi vill lägga grunden till en solidarisk och respektfull medborgare som visar hänsyn och tar ansvar för sig själv och sina handlingar.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: