Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering och datorns användning

Skapad 2020-01-20 13:50 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Grundsärskola 1 – 3 Teknik
Hur kan du styra en robot? Vilka instruktioner måste du ge och i vilken ordning? Vad används en dator till och lite om hur den är uppbyggd.

Innehåll

 

Undervisning - arbetssätt

Du får lära dig om datorns grundläggande delar för inmatning och utmatning av information, namn på datorns olika delar såsom tangenter och skärm. 

Du ska få testa praktisk programmering på olika vis. Träna på att ge och ta emot stegvisa instruktioner muntligt och med bilder. 

Programmera Bee bots att röra sig mellan olika punkter.

Bedömning

 Du får skriva dokument och printa ut text.

Du använder ord och begrepp/bilder som gör att instruktionen framgår samt kan berätta vad datorn kan användas till. 

Du ska vara med i arbetet och styra föremål / Bee bots.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning och utmatning av information, till exempel tangenter och skärm.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering, till exempel apparater med knapptryckningar.
  Tk  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att tll exempel samtala om teknik.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: