👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassresa våren 2020

Skapad 2020-01-20 13:53 i Björkås särskola Ludvika
Grundsärskola F – 9 Kommunikation Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet Vardagsaktiviteter
I slutet av vårterminen 2020 kommer klass Enen att göra en klassresa. Vi bakar och säljer i personalrummet för att få in pengar, samtidigt som vi kommer att prata om pengar och pengars värde. Vi kommer också att panta föra att få in pengar. Vi kommer att tillsammans titta på vart vi kan åka ( beroende av tåget), olika förslag och sedan röstar vi för att få fram vart vi kommer att resa.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

- vi ska välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön

- hur demokratiska beslut fattas i skolan

- metoder föra att söka information ,med digitala verktyg

- sedlar och mynt, pengars användning

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få:

- Baka på hemkunskapen och sälja i personalrummet

- Panta burkar o flaskor

- räkna pengar och göra en beräkning på hur mycket pengar vi behöver

- ta fram förslag vart vi ska resa med tåg, för att sedan rösta vart det blir

 

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- delta i ramsräkning/ läsa och ordna tal och lösa matematiska uppgifter

- delta i kommunikation om orsak och verkan

- delta i/ genomföra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö ( ex. bakning)

- delta i att hämta information från olika källor

- delta i/använda ord, begrepp och symboler på ett relevant sätt ex genom att visa igenkännande och samspela

 Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom ditt fotocollage som du har gjort och får berätta om det

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  4-6
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.
  VEU  4-6
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  4-6
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  4-6
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  4-6
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras och kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  4-6
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  4-6
 • Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras.
  VEU  4-6
 • Sedlar och mynt. Hur de kan sorteras efter värde.
  VEU  4-6
 • Pengars användning. Vad några vanliga varor kan kosta. Digitala betalningssätt.
  VEU  4-6
 • De fyra räknesätten i praktiska situationer.
  VEU  4-6
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.
  VEU  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  4-6