Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Yrken

Skapad 2020-01-20 14:00 i Månvägens förskola Färgelanda
Förskola
Raketens planering inför vt-20. Vi kommer arbeta med temat yrken.

Innehåll

            Barns inflytande

Lpfö-18: förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

 

Hur? Ställa frågor om och reflektera kring yrken och ta reda på svaren. Låta barnen vara med och påverka vilket yrke de vill ta reda på mer om.

 

 

 

 

Språk

Lpfö-18: förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

 

Hur? Dagens ord kopplat till yrket vilket ökar ordförrådet och ger en djupare förståelse. Sammanställa intervjufrågor inför studiebesök. Reflektera kring vad vi vet och vad vi vill veta mer om.

                 Matematik

Lpfö-18: förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

Lpfö-18: förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 

Hur? Praktiskt använda matematik genom det aktuella temaområdet.

      Lek och socialt samspel

Lpfö-18: fantasi och föreställningsförmåga,

 

Hur? Bygga upp lärmiljöer utifrån veckans tema för att stimulera lek, socialt samspel samt att praktiskt kunna befästa sina nya kunskaper.

 

 

 

 

TEMA

YRKEN

 

 

      Naturvetenskap/teknik

Lpfö-18: förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,

 

Hur? Praktiskt undersöka och prova hur enkel teknik i vardagen fungerar kopplat till såväl yrkestemat som vår närmiljö.

              Digital teknik

Lpfö-18: intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

Hur? Genom användning av greenscreen reflektera kring källkritik och praktiskr prova på.

 

                   Närmiljö

Lpfö-18: skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.

 

Hur? Genom att utgå från de yrken som finns i vår närmiljö undersöka hur samhället ser ut samt göra studiebesök.  

Hållbar utveckling

Lpfö-18: förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 

Hur? Under tema affär diskutera ex. var maten kommer från och hur den transporterats hit, välja närodlat samt undersöka hur de olika yrkeskategorierna tänker kring miljöarbete.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: