Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Glasprojekt i återbruk - tema fåglar

Skapad 2020-01-20 14:09 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 9 Slöjd
Eleverna får under några veckor prova på att arbeta i glas.

Innehåll

Syfte

Ge elever insyn och möjlighet att arbeta i icke-traditionella material och formge sin egen fågel i glas.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

Konkretiserade mål

Under arbetsområdet ska du

Skissa på den fågel du vill gestalta i glas

Träna på att använda speciella verktyg kopplade till glas

Framställa en fågel i glas

Redovisa din process digitalt
 

Undervisningen

Eleverna inspireras av att framställa fåglar i glas. Sedan skissar de och tränar på att använda speciella verktyg. Efter att fågeln är färdig redovisar de sin slöjdprocess digitalt.


 

Bedömning

 Jag kommer att bedöma:
Hur du lyssnar och arbetar utifrån instruktioner.

Hur du arbetar med projekt som en helhet. 

Hur du redovisar med text och bild digitalt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Glas projekt återbruk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i glas utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i glas utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i glas utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg och redskap på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg och redskap på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg och redskap på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: