Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7 Från tal till bokstäver

Skapad 2020-01-20 14:19 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola F
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Centralt innehåll: innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven

Innehåll

I slutet av området ska du visa att du har kunskaper om:

 

  • samband mellan tal och mönster

  • begreppet talföljd och dess delar

  • algebraiska uttryck och dess delar

  • hur variabler kan användas i olika situationer

  • hur uttryck förenklas och värden av uttryck beräknas

  • hur uttryck utvecklas med addition, subtraktion, multiplikation och division

 

 

2

8/1

10/1

Talmönster

bygga mönster med tändstickor

s 120 - 123

3

13/1

14/1

15/1

17/1

Talföljder


Räkna med bokstäver

s 124 - 127


s 128 - 131

4

20/1

21/1

22/1

24/1

Repetition bråkOmprov bråk

LösbladOmprov bråk

5

27/1

28/1

29/1

31/1

Algebraiska uttryck

Uttryck med variabler


Värdet av ett uttryck

s 132 - 134

s 136 - 139


s 140 - 143

6

3/2

4/2

5/2


7/2

Förenkling av variabler

Förenkling av uttryck

Division och multiplikation av ett tal och ett algebraiskt uttryck

Multiplikation med parenteser

s 144 - 147

s 148 - 151

s 152 - 155


s 156 - 157

7

10/2

11/2


12/2

14/2


Addition och subtraktion av algebraiska uttryck

Beräkningar med algebraiska uttryck


s 158 - 162


s 164 - 165

8

17/2

18/2

19/2

21/2

RepetitionProv kap 3

s 166 - 167Prov kap 3

9

24/2

25/2

26/2

28/2

   

10

 

LOV

 Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: