Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 8, VT2020

Skapad 2020-01-20 14:21 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
.

Innehåll

 

LPP i spanska för åk 8

 HVT-2020

 Lärare: Jacqueline Almerfors

  

Under  våren 2020 kommer vi att fortsätta arbeta med Amigos 3. På adressen www.liber.se/amigos hittar du gratis webbövningar till Amigos 3.

  

Amigos tres innehåller 15 kapitel, ett grammatikavsnitt samt kapitelordlistor. Basen är uppbyggd så att du bör börja med kapitel 1 och arbeta framåt till kapitel 15. Ord, fraser och grammatik repeteras systema­tiskt genom de 15 kapitlen.

  

Centralt innehåll

 §  Kommunikationens innehåll - Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

 §  Lyssna och läsa – olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

 §  Tala, skriva och samtala - Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

 §  Tala, skriva och samtala – Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga yttryck samt grammatiska strukturer.

 

Arbetssätt

 Eleverna får många tillfällen att träna och befästa ordförrådet och grammatiken. Arbetet blir varierat – eleverna talar, skriver, lyssnar och läser. Ord och fraser från tidigare kapitel vävs in då nya moment introduceras, vilket ger en naturlig repetition och befäster kunskaper.

 Genom att eleverna kontinuerligt bereds möjlighet att skapa egna, nya dialoger och texter utifrån sin egen kun­skapsnivå får de också chansen att använda sina kunskaper.

  Under  VT 20 kommer år 8 att arbeta med följande i grammatik:

 Innehåll:

 • futurum

 • presens av regelbundna er- och ir-verb

 • possessiva pronomen i singular och plural

 • adjektivets böjning och placering

 • genitiv (i LH)

 • presens av querer

 • demonstrativa pronomen

 • ser/estar

 • gerundium

 • perfekt

  

Vi repeterar också:

 • presens av regelbundna ar-verb

 • presens av ir och tener

 Och vi läser:

 • Realiatexter om Spanien och Kuba.

 • Blandade faktatexter.

 • En novell.

 • Ett drama.

  

Vi rekommenderar att alla elever arbetar med sina övningsböcker i spanska på skoltid då det finns hjälp att få. Men vi vill gärna att ni tränar hemma inför alla glosförhör i spanska.

 

 Tester

 Efter varje avslutat kapitel kommer görs ett enkelt test för att kontrollera på ett enkelt sätt att eleverna har lärt sig det viktigaste i varje kapitel.

 Prov

 Det finns två omfattande prov under vårterminen. Varje prov omfattar tre kapitel, se terminsplanering nedan.

 Utvärdering

 Det är viktigt att eleverna får reflektera kring sin egen inlärning. Därför kommer eleverna att göra en utvärdering efter arbetet med varje kapitel. Elev­erna utvärderar, med hjälp av en blankett, själva sitt arbete och samlar ord och fraser de tycker är särskilt intres­santa att ta upp.

 

Terminsplanering år 8, VT 2020                    Lärare:    Jacqueline Almerfors

 

 

V. 2-3

Kapitel 8, Mis alumnos

Du lär dig SER och ESTAR, adjektiv som beskriver inre egenskaper, adjektivböjning samt klassrumsord.

V. 4-5

Kapitel 9, Están libres?

Du lär dig nya kaféfraser samt några prepositioner

V. 6-7

Kapitel 10, Una carta de amor

Du lär dig nya –ar, -er, och –ir verb

V. 8

Prov, kapitel 8-10 (tisdag)

V. 9

Sportlov

V 10-11

Prao åk 8

V. 12-13

Kapitel 11, Quién quiere ver una peli?

Du lär dig verbet QUERER och användbara biofraser samt ord som har med relationer att göra.

V. 13-14

Kapitel 12, Estamos empollando

Du lär dig Gerundium och arbetar med ord för några aktiviteter

V. 15

Påsklov

V. 16-17

Kapitel 13, Has aprobado?

Du lär dig att använda perfekt och tränar ord som har med skola att göra.

V. 18

Repetera inför prov

V. 19

Prov, kapitel 11-13 (onsdag)

 

V. 20-23

Muntlig presentation: 10 cosas sobre mi

 

V. 23

Muntlig presentation.

V. 24

Skolavslutning

 

 

 

 

 

 

Välkommen till åk 8!

 Kursmålen som eleverna bör nå:

 •   Uttrycka vad du tycker om och inte tycker om, med verbet ”Gustar”.
 •  Du ska lära dig att fråga efter vägen, samt kunna ge instruktioner med hjälp av prepositioner. Och kunna ord för olika byggnader i en stad.
 •   Kunna göra en personbeskrivning (adjektiv).
 •  Du ska kunna berätta var du har ont i kroppen, med hjälp av kroppsdelarna samt verbet ”doler”.
 •  Du ska kunna beskriva din/hens familj med hjälp av possessiva pronomen.
 •  Du ska kunna beskriva en persons egenskaper med hjälp av adjektiv
 •  Kunna skriva ett sammanhängande brev (ar-er-ir verb).
 •  Uttrycka vad du vill, eller vad hen vill med hjälp av verbet ”querer”.
 •  Kunna berätta vad man gör ”just nu”, med hjälp av gerundiumformerna.
 •  Uttrycka vad man gjorde igår ”perfekt”.
 •  Kunna beställa en tågresa/flygresa.

 

 

Buena suerte!

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: