Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild

Skapad 2020-01-20 14:35 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 5 – 6 Bild
Undervisningen i bild ska syfta till att du utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Du ska framställa och presentera egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Du ska ta egna initiativ och arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Innehåll

Bild och form

Vi arbetar med bild och form på olika sätt och med olika övningar

Området omfattar;

  • att lära sig om olika tekniker för skapande
  • att lära sig att utveckla idéer inom olika områden
  • att lära sig att uttrycka sig genom bild
  • att lära sig att utveckla sitt arbetssätt 
  • att lära sig ge omdömen om sitt eget och andras arbete och att samtala om bilder

Uppgifter

  • Detaljmåleri med gouachefärger

Matriser

Bl
Bild mellanstadiet

Rubrik 1

Bildmatris
Nivå 1
Godtagbara kunskaper
Nivå 2
Utvecklade kunskaper
Nivå 3
Avancerade kunskaper
Aspekt 1
BILDFRAMSTÄLLNING kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Ny aspekt
BILDTEKNIKER Arbeta med bildrummet – skapa rumslighet med linjer och färg Använda olika material och tekniker
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar du former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
KREATIV ARBETSPROCESS Utveckla din kreativitet och ditt intresse för att skapa. Ta egna initiativ och arbeta undersökande och problemlösande
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Ny aspekt
BILDPRESENTATION Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Du kan presentera dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ny aspekt
UTVÄRDERING Utveckla förståelse för bildbudskap och kritisk granskning av bilder
Du kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Ny aspekt
BILDANALYS analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: