👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion: Buddhismen vt 20

Skapad 2020-01-20 14:44 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Planering för arbetsområde om buddhismen.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Buddhismen; en religion utan Gud.

Innehåll

Konkretiserade mål

 1. Kunna beskriva, förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder, uttryck och handlingar i buddhismen
 2. Kunna resonera om likheter och skillnader mellan buddhismen och kristendomen
 3. Kunna beskriva samband mellan buddhismen och skeenden i det svenska samhället.
 4. Kunna resonera kring moraliska frågeställningar i buddhism och kristendom.

Undervisning

Kunskaper om buddhismen fås genom lärarledda presentationer, informationssökning, gruppdiskussioner och övningar. Utifrån dessa kunskaper är man sedan också förberedd på att kunna förstå och resonera om saker som sker omkring oss med koppling till buddhismen.

För att kunna göra en djupgående jämförelse lägger vi även tid på att sätta oss in i vad Jesus lärde ut (Bergspredikan). 

I övningar läggs informationssökning till. Exempel på bra val av källor lyfts fram, men även exempel på lite mer riskabla källor. Diskussion och genomgång av vad källkritik är och hur det görs. "Learning by doing".

 

Bedömning

I detta arbetsområde är bedömningen inriktad på fyra förmågor:

1) Förmågan att beskriva och förklara buddhismen. Här läggs det vikt på både bredd och djup, att kunna beskriva buddhismens centrala tankegångar, berättelser, religiösa traditioner och riter (= bredd) och att tolka och förklara dessa (= djup). 

2) Förmågan att jämföra buddhismen med andra religioner (kristendom). Här ska man tänka på att utveckla sina resonemang med förklaringar och exempel.

3) Förmågan att se samband mellan religion och samhälle. Här bedöms hur pass utvecklade resonemangen är och hur de stöttas av exempel.

4) Förmågan att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar. Här bedöms hur utvecklade resonemangen är och i vilken grad etiska modeller används.

 

Kunskaper visas i en skrivuppgift som vi jobbar med på lektionstid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Buddhismen

--------------------->
--------------------->
--------------------->
Beskriv och förklara
Att beskriva och förklara centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
Du beskriver.
Du förklarar och visar på samband.
Du förklarar och visar på samband och generella mönster.
Jämföra
Att resonera om likheter och skillnader inom och mellan religioner och livsåskådningar
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader.
Se samband religion-samhälle
Att utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva samband
Du beskriver enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du beskriver komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Etik
Att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang och använder etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använder etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använder etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.