Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runt omkring oss

Skapad 2020-01-20 14:48 i Björkåsskolan Grundskolor
Ämnen runt omkring oss - metaller
Grundskola 6 Kemi
"Ämnen runt omkring oss" Vad är ett grundämne? Var finns kol i naturen? Är olja ett fossil? Vad är det för skillnad på bergart och mineral? Hur utvinner man metall ur malm? Vilka metaller är viktiga för oss människor?

Innehåll

Innehåll:

 • förklara vad en atom och en molekyl är
 • veta vad ett grundämne är och kunna ge exempel
 • veta vad en kemisk förening är och ge exempel
 • kunna berätta om kolets kretslopp i naturen
 • veta vad människan kan använda olika metaller till
 • kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malmer
 • veta varför man återvinner olika ämnen

Arbetssätt:

 • Gemensamma genomgångar
 • Läsa valda faktatexter
 • Jobba med uppgifter/frågor på innehållet
 • Se filmer och söka information
 • ett avslutande prov på området.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga:

att förstå och använda begrepp inom kemin

att resonera om frågor som rör ämnen runt omkring oss och dess egenskaper

att berätta om kolets kretslopp

att reflektera över människans del i kolets kretsloppet och hur vi kan påverka

att samarbeta i grupp

att arbeta med enskilda uppgifter och söka information för att svara på frågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Bedömningsmatris Kemi

På väg att nå en grundläggande nivå
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Diskutera, resonera, samtala
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Kemiska sammanhang och begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Påverkan
Eleven kan diskutera på ett enkelt sätt hur bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling.
Eleven kan diskutera på ett utvecklat sätt hur bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling.
Eleven kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: