Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster

Skapad 2020-01-20 14:50 i Resarö skola Vaxholm Stad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Matematiken har en flera tusen år lång historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till samhällsutvecklingen. Kunskaper i matematik ger dig förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar dina möjligheter att delta i samhället och vara med och fatta kloka beslut.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner under vilka du har möjlighet att visa din muntliga förmåga. Vidare ska vi arbeta i Matematikboken Gamma, på olika nivåer och andra läromedel. Vi kommer även att arbeta med digitala verktyg såsom dator och miniräknare och vi kommer att genomföra laborationer då du kommer att få utveckla dina matematikkunskaper genom spel och praktiska övningar. 

Utvärdering

Du kommer att bedömas i det du presterar på lektionerna, både skriftligt och muntligt. Du kommer också att bedömas vid ett test efter avslutat arbetsområde.

Vi kommer att hålla på med arbetsområdet i cirka 7 veckor. När vi är klara ska du kunna:

 • I vilken ordning räknesätten ska utföras.
 • Teckna och tolka matematiska uttryck för olika situationer, utan och med variabler.
 • Förenkla och beräkna värdet av uttryck med variabler.
 • Konstruera och beskriva mönster.
 • Teckna och lösa ekvationer. 
 • Förklara följande begrepp: prioriteringsregler, variabel, algebraiskt uttryck, ekvation

Lycka till med dina matematikstudier!

Hälsningar       

Per 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: