Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid, tabeller och diagram

Skapad 2020-01-20 14:53 i Ängsnässkolan Huddinge
Grundskola 4 Matematik
Nu ska vi arbeta med tid, tabeller och diagram! I det här arbetsområdet kommer du att få träna på olika sätt att ange och räkna med tid. Du får också träna på att läsa av och använda dig av tabeller och diagram.

Innehåll

Lärandemål

 • Kunna olika enheter för tid
 • Kunna räkna med tid
 • Kunna skriva datum på olika sätt
 • Kunna läsa av enkla tabeller
 • Kunna läsa av stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram

 

Begrepp

analog, digital, dygn, timmar, minuter, sekunder, kvart, år, skottår, månad, tabell, stapeldiagram, cirkeldiagram, linjediagram

 

Bedömning

Bedömning sker löpande under arbetsområdet. Detta görs genom tester och i enskilda samtal med eleven. Eleven visar också sina kunskaper i en diagnos/test vid arbetsområdets slut

 

Undervisningens innehåll

Vi har gemensamma och individuella genomgångar där vi repeterar och tränar på begreppens betydelser

Vi repeterar och tränar på klockan - analog och digital tid

Gemensamt undersöker vi olika tabeller och diagram

Vi arbetar enskilt och ibland med mattekompis

Vi färdighetstränar med hjälp av läroboken, arbetsblad, iPad och laborativt material

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: