👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My Trip. Week 5-9

Skapad 2020-01-20 14:55 i Bohusskolan Ale
Grundskola 5 Engelska
My trip

Innehåll

Vi ska börja jobba med ett reseprojekt! Vi kommer att jobba med det under 4 veckor och ni kommer att presentera det genom en muntlig och skriftlig del.  Instruktioner följer nedan. Jag låtsas att jag har fått ett vykort från alla av er under jullovet, där ni alla har besökt ett engelskspråkigt land. Ni får själv välja ett land.  
 
Step 1
 
Start with collecting facts about your country. Find facts using books, internet etc. It can be about geography, traditions, living, food, school sport, history, about the people, the language, the money, the landscape or other things that you find interesting.
 
Step 2
 
When you have collected all the facts you want, then you shall write about your country.The work shall include: 
 
a. An introduction
 
b. Facts about your country
Remember to have sub-headings in your text 
Here you write what there is to know about your chosen country.
 
c.Simple comparisons with your own experiences and knowledge
 
 
Step 3. 
 
Show your work to your teacher.
At least one time during your writing process you are going to show your work for me, so I can give you feedback. You are of course more than welcome to show me your work more than once.
 
Presentation av arbete vecka 10 
 
 
 

Uppgifter

 • My Trip

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Kunskapskrav i Engelska - My Trip

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
med viss relevans
på ett relevant sätt
på ett relevant och effektivt sätt

Tala och skriva – produktion

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med fraser och meningar
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med fraser och meningar
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra
enstaka enkla förbättringar
enkla, relativt tydliga och till viss del sammanhängande
enkla, relativt tydliga och till viss del sammanhängande