Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björken språk & kommunikation 2020

Skapad 2020-01-20 15:12 i Överby förskola Vaxholm Stad
Förskola
Vi har sett ett stort intresse i barngruppen när det kommer till bokstäver, skrift, ljuda och läsa.

Innehåll

Mål

Vi vill ge varje barn förutsättningar att utveckla...

  • Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
  • Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

 

Målkriterier/Förväntat Nyläge

  • Att barnen uttrycker att bokstäver är någonting lustfyllt och roligt genom att de i den fria leken använder sig av och visar förståelse för bokstavssymboler och hur de används.
  • Att barnen benämner vad de olika bokstäverna heter, hur de ser ut och hur de låter.
  • Att barnen själva väljer att använda sig av skriftspråket i olika vardagssammanhang.
  • Att barnen uttrycker sig verbalt med ett tydligare uttal och använder sig av nya ord.

Hur gör vi?

Vi kommer att jobba mycket i helgrupp t.ex. samlingar då vi upplever att barnen har ett stort utbyte av varandra. Genom dagliga samlingar med ramsor, sagor, lek och sånger får barnen möjlighet att utforska språket. Forskning visar att det systematiska arbetet med språklekar underlättar barnens läsinlärning och förebygger lässvårigheter. Vi kommer även jobba i tre mindre projektgrupper med 5-6st barn i varje grupp, utifrån nuläge, behov och förväntat nyläge. Vi kommer använda oss av lärplattor där vi har bookcreator samt Ugglo och projektor för att kunna projicera detta till alla. Vi pedagoger kommer också använda oss av telefon och plattor för att kunna dokumentera. Vi kommer att dokumentera i Unikum på gruppnivå och individnivå där även barnen är med och reflekterar. Vi kommer även dokumentera  på väggarna för att möjliggöra reflektion för barnen även där. Vi startar varje gruppträff med en revisit med barnen och går sedan igenom vad som kommer hända under aktuell träff. Vi pedagoger kommer dokumentera för oss i b.l.a PUT dokumentet där vi kommer reflektera, följa upp och analysera varje vecka.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: