Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text

Skapad 2020-01-20 15:21 i Gåvsta skola Uppsala
Planering av arbete med beskrivande texter. Arbetet utgår ifrån läromedlet Zick-zack.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att repetera hur beskrivande texter är uppbyggda och får kunskap om hur man bygger upp en beskrivande text i form av en faktatext med rubrik, klassificering och underrubriker. Vi kommer också lära oss vilka språkliga drag som används i faktatexter. Vi avslutar arbetsområdet med att på egen hand skriva en faktatext om ett land.

Innehåll

 

Mål:

Du ska kunna skriva en faktatext om ett land (beskrivande text).

Du ska lära dig att en beskrivande text har en rubrik börjar med en inledande klassifikation, innehåller jämförelser och har underrubriker. 

Du ska lära dig att en beskrivande text skrivs i presens och med ämnesspecifika ord.

Du ska lära dig att beskrivande texter kan kompletteras med diagram, kartor och bilder (estetiska uttryck). 

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om beskrivande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska.
Vi ska arbeta med vår zick-zackövningsbok där vi får tillfälle att öva på olika former av adjektiv och sambandsord.
I slutet av området ska vi skriva en faktatext; ensam eller i par. 

Bedömning

Förmågan att formulera sig i skrift.

Förmågan att anpassa språket efter olika syften och mottagare och sammanhang.

Förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. 

Redovisning av kunskaper och förmågor:

Du kommer att få visa dina förmågor i din faktatext och i kombination av estetiska uttryck. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: