Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2020-01-20 15:26 i Vallmon förskola Flen
Förskola
Att väcka barnens lust och nyfikenhet för skogen och det som finns där. Att utforska naturen och djuren som finns i vår närmiljö. Även låta barnen få röra på sig och utmanas i deras motoriska utveckling.

Innehåll

 

Tidsstart/period: Starta HT -19 och fortsätter under VT-20

Minst 2 gånger i månaden är målet att vi ska göra aktiviteten.

Ansvarig för planeringen: Anna

Ansvarig för aktiviteten/undervisningen: Alla pedagoger på Avdelningen

Barngrupp: 4-6 barn vid varje tillfälle. I första hand ska de äldsta av de yngsta barnen få göra detta återkommande men innan sommaren ska alla barn få ha deltagit vid minst ett par tillfällen.

Material som behövs: I början kommer vi inte ta med något material att använda eller utforska med i skogen. Vi kommer att använda oss av det vi hittar.

Nulägesbeskrivning: Barngruppen består av 14 barn i dagsläge, snart 15 barn, det kommer att vara barnen som är runt 3 år gamla som får börja gå till skogen. Vi har skog på vår gård vid förskolan där vi personal upplever att de flesta av dessa barn inte känns vana att vistas och inte vet hur de ska ta sig fram i skogen, även ser vi att barnens motoriska utveckling skiljer sig mycket mellan barnen.

 

Beskrivning av aktivitet:

I skogen kommer barnen få bekanta sig med skog och mark. Barnen kommer tillsammans med oss vuxna utforska skogen och de olika naturmaterial vi möter, vi kommer att undersöka och uppmärksamma det som barnen intresserar sig för. Även att vi ska titta efter djur och prata om olika djur som finns i våra skogar. Barnen kommer att få använda sig av flera olika sinnen för att få uppleva skogen, natur och djur.

Barnen kommer också att få röra sig aktivt i skogen och där utmanas att kunna ta sig fram i naturens ojämna terräng.

 

Syftet med aktiviteten är att:

Att barnen ska får bekanta sig och vara i skog och natur. Att vi utforska och leker i skogen. För att sedan kunna skapa sig en relation till skogen och naturmaterial med flera av sina sinnen. Även på ett lekfullt sätt väcka barnens nyfikenhet för djuren vi har i våra skogar och om deras liv.

Att barnen ska få öva på sin grovmotorik i skog och mark, här finns möjligheten att alla barn utmanas utifrån där barnet befinner sig i sin grovmotoriska utveckling, även finmotorik tränas i och med det vi plockar och undersöker med fingrarna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: