Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, år 3 , HT-20

Skapad 2020-01-20 15:27 i Oxledsskolan Partille
Idrott och hälsa åk 1 - 3
Grundskola 3 Idrott och hälsa
I Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska du som elev få möjlighet att utveckla allsidiga rörelseförmågor och skapa ett intresse för att vara fysiskt aktiv.  Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.Genom att du aktivt deltar på lektionerna visar du dina förmågor och kunskaper i ämnet.

Innehåll

VAD?

Du kommer träna dig på:

 • att utveckla kunskapen om redskapens användningsområden och säkerheten kring hantering av dem.
 • att utföra grundformerna både separat och sammansatta till färdighetsövningar
 • att utveckla förmågan att anpassa rörelsen till aktiviteten
 • att utveckla förståelse för sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa
 • hur vi kan förebygga skador, genom tex uppvärmning.
 • olika lekar och spel och dess regler, både inomhus och utomhus.
 • att orientera i salen (rumsuppfattning, passa kartan/skissen)

 

HUR?

Detta gör vi på lektionerna:

 • Redskapsövningar, lekar och banor där grundformer och rumsuppfattning tränas.
 • Grupp/enskilda uppgifter där du ansvarar för att ta fram redskap och presentera övningar.
 • Övningar med olika handredskap, både enskilt,  i grupp och i olika lekar och stafetter.
 • olika uppvärmningar där vi förbereder kroppen för nästkommande aktivitet.
 • Lekar och aktiviteter där vi tränar samarbete, följa instruktioner och regler både inomhus och utomhus.

 • resonera kring vad vi tränat och på vilket sätt.  

Detta kommer bedömas:

 • din förmåga att delta på de olika momenten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: