Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i vardagen 1-3

Skapad 2020-01-20 15:34 i Österslövs skola Kristianstad
Grundskola F – 3 Teknik
Vi kommer att ta reda på hur några vardagliga föremål används och hur de fungerar samt vilka material de består av. Vi kommer också att ta reda på hur föremålet förändrats under tid.

Innehåll

Arbetssätt

Du kommer att få läsa faktatexter om olika tekniska vardagsföremål där du tar reda på hur föremålet ser ut, fungerar samt vilka delar och material det består av. Du ska även ta reda på hur föremålet har förändrats över tid. 

Du kommer att få söka fakta på nätet samt i böcker. Du presenterar ditt arbete genom att göra en presentation på datorn med text och bild. 

Du kommer att få arbeta tillsammans med en kamrat och presentera arbetet för klassen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Teknik i vardagen 1-3

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vardagliga föremål
Du kan med stöd undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade.
Begrepp och uttrycksformer
Du kan med hjälp av ledande frågor använda enkla ord och begrepp.
Du använder oftast enkla ord och begrepp i rätt sammanhang under arbetets gång.
Du använder enkla ord och begrepp i rätt sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: