Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ackordspel på piano

Skapad 2020-01-20 15:36 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola F Musik
Många låtar består av samma ackordgång, vi lär oss en sådan och kan sen spela till låtarna: It`s you, A great big world och Uncover!

Innehåll

Vad ska du lära dig? (Undervisningens innehåll)

Hur man tar och spelar olika ackord till olika poplåtar.

 Ur LGR 11: Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer.

Varför ska du lära dig det här? (Syfte)

 För att kunna uppnå följande punkter ur LGR11

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.

Hur ska vi göra? (Lektionsupplägg)

Vi går igenom hur låten ser ut genom att lyssna och titta på låtformen på tavlan, jag pekar och visar.

Lektion 1: Ni lär er basgången för vänster hand och repeterar då samtidigt vad tangenterna heter. I slutet av lektionen spelar vi till en av olika låtar med samma ackordfigur.

lektion 2: Ni lär er ackorden utantill och lägger sedan till bastonen, vi spelar till låten i slutet av lektionen.

lektion 3: Ni fortsätter att öva på att spela bastonen i vänster och ackord i höger samtidigt, vi spelar till låten i slutet av lektionen.

lektion 4: Ni får lära er olika sorts komp, vi övar till olika låtar med samma komp-figur.

lektion 5: de som vill får börja redovisa och fortsätter sedan med nästa delämne: klassisk musikhistoria.

lektion 6: redovisning (veckan innan sportlovet)

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att (bedömning)

 •  Delta aktivt på lektionerna.
 • Arbeta med ett arbetsblad vid en keyboard med tillgång att anteckna med en whiteboardpenna på tangenterna.
 • praktisk redovisning för mg i slutet.

Det här ska du kunna

 •  Ackompanjera på ett ackordinstrument.
 • Byta mellan olika ackord.
 • Spela i olika genrer.
 • lyssna och uppmärksamma hur du kan förhålla ditt spel till låten.

Arbetsmaterial

 • utarbetat material under lektionerna.
 • stencil på uppgiften med bild på hur ackorden ser ut etc. 
 • whitebord-penna att anteckna med.

Uppgifter

 • Låtarna vi övar på med samma ackordgång

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  E 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
  Mu  E 9
 • Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
  Mu  C 9
 • Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  C 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
  Mu  C 9
 • Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
  Mu  C 9
 • Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
  Mu  C 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
  Mu  A 9
 • Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  A 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
  Mu  A 9
 • Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
  Mu  A 9
 • Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
  Mu  A 9

Matriser

Mu
Bedömnings Matris Musik 7-9, våren 2013

Förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rytmspel
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med viss timing.
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med relativt god timing.
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med god timing..
Ackordspel
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Basspel
Eleven kan spela enkla basstämmor med viss timing.
Eleven kan spela enkla basstämmor med relativt god timing.
Eleven kan spela enkla basstämmor med god timing.
Musikaliskt uttryck
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Musikskapande
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Kombinera musik med andra
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Musiklyssnande och samspel
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven kan, i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Eleven kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: