Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skåne

Skapad 2020-01-20 15:39 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Ett större tema i so, no och sv om Skåne.
Grundskola 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska
Du kommer att få lära dig mer om vårt eget landskap. Du kommer att få lära dig om Skånes olika naturtyper och om vad som kännetecknar Skåne. Du kommer att få lära dig lite om Skånes historia och om Skånes geografi, samt skånsk mattradition.Dina texter ska du illustrera med bilder och göra bilder med Skånetema.

Innehåll

Mål:

       

 • Du ska lära dig något om Skånes naturtyper.
 • Du ska kunna en del av Skånes geografi, städer, sjöar, m.m
 • Du ska känna till några historiska platser och några viktiga händelser i Skånes historia.
 • Du ska kunna peka ut Skåne på en karta, känna till Skånes gränser, städer, vattendrag, öar, slätter och åsar.
 • Du ska känna till något från Lunds historia.
 • Du ska skriva faktatexter om det du lärt dig.

   

 Arbetssätt och redovisning:

Du kommer att få lära dig om Skåne genom att lyssna, se på filmer och bilder, läsa faktaböcker.

Du kommer att få rita, måla, skriva och samla dina teckningar och texter i din egen Skåne-bok. Du kommer att samla information om speciella saker om Skåne, t.ex. landskaps-blomma och -djur i din Skåne-bok.

Du kommer att arbeta enskild och i grupp kring ett temaområde och redovisa muntligt det du har lärt dig.

Du kommer att ta reda på fakta och sedan visa dina kunskaper i ett skånetest.

Bedömning

Genom att samarbeta med andra i grupp, berätta för mig och klassen, samtala, skriva, rita, måla visar du att du kan:

 • känner till några geografiska begrepp.
 • lärt dig något om Skånes naturtyper.
 • kan en del av Skånes geografi, städer, sjöar, åar m.m.
 • känner till något om Skånes historia.
 • kan skriva faktatexter om det du lärt dig.

I samtal och diskussioner visar du att du har förståelse för:

-hur historiska händelser har påverkat utvecklingen i Skåne.

-hur Skånes olika naturtyper spelar roll för var de flesta människorna bor.

 

Reflektion-utvärdering

Skåne-test och reflektionsfrågor:
Har ni tänkt på...?
Hur tänkte ni...?
Vad händer om...?
Hur skulle du...?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: